شرایط پرداخت به چه صورت میباشد؟

شرایط پرداخت به چه صورت میباشد؟

admin ۲۷ بهمن, ۱۳۹۷ 0

شرایط پرداخت بصورت قرارداد کتبی ، مبلغی بعنوان بیعانه پرداخت میگردد و مابقی مبلغ طبق قرارداد موقع تحویل سایت پرداخت میشود.